BELASTINGEN / AANGIFTEN / ADVIES

Over belastingen

Belastingen. We raken er nooit over uitgepraat. Onmisbaar voor het functioneren van een maatschappij, maar ook een belangrijke oorzaak van oproer, opstanden en oorlogen. Een ordinaire dief vinden we crimineel. In de belastingontduiker ontwaren we een slimme jongen.

Complexiteit

De drang tot regelgeving, globalisering en het voortdurend spel tussen wetgeving, ontduiking en ontwijking heeft geleid tot een complexe regelgeving, waarbij enige begeleiding doorgaans noodzakelijk is.

Onze inbreng

Wij bieden die begeleiding. Niet alleen met het doen van de aangiften, maar ook met advisering. Vele wegen leiden naar Rome, maar het wil nog weleens uitmaken of je links- of rechtsom gaat. Wel bewegen wij ons hierbij binnen de wettelijke kaders.

Geen standaardoplossingen, maar jouw filosofie, doelstelling en situatie vormen de uitgangspunten voor onze advisering. 

Heldere adviezen

Jouw beslissingen hebben gevolgen. Het is belangrijk dat je exact weet welke. Daarom beperken wij ons niet alleen tot het aandragen van mogelijkheden, maar streven wij ook naar volkomen heldere adviezen.

Onze kunde

Wij kunnen jou van dienst zijn bij de volgende belastingen:

Belastingbesparing

Onze dienstverlening houdt niet op bij het samenstellen van de aangiften. 

Wij kijken graag verder naar de mogelijkheden om belasting voor jou te besparen.