OMZETBELASTING (BTW)

BTW

Btw is de belasting die je betaalt over je omzet. Officieel praten we dan ook over "omzetbelasting".

De btw wordt berekend over de vergoeding, veelal de verkoopprijs exclusief BTW.

Degene die de BTW berekent en moet afdragen is de ondernemer. Hij fungeert feitelijk als loket voor de overheid.

Wie is ondernemer?

Ondernemer is ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent.
 
Waar in deze wet wordt gesproken van bedrijf, wordt daaronder mede verstaan:
a. beroep;
b. exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.
 
Onder bepaalde omstandigheden kunnen anderen ook als ondernemer aangemerkt worden voor de omzetbelasting.

Tarieven/vrijstellingen

Het algemene btw-tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 9%, het 0%-tarief of een vrijstelling. 

Vrijstellingen van btw

Bepaalde branches en activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. In dat geval kan de in rekening gebrachte BTW ook niet verrekend/teruggevraagd worden.

Kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw voor kleine ondernemers. Je kunt gebruik maken van de KOR als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet (excl. BTW) in 1 kalenderjaar hebt.

Maak je gebruik van de KOR en op enig moment overstijgt jouw omzet de € 20.000, dan ben je direct vanaf dat moment BTW-plichtig.

De KOR geldt voor natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden en rechtspersonen.

Hoe werkt de BTW?

De grondslag voor de BTW-berekening is de vergoeding. Tot de vergoeding behoren niet alleen de productprijzen, maar dikwijls ook de bijkomende kosten.

Het BTW-tarief dat je hanteert is afhankelijk van het soort goederen of diensten dat je levert.

BTW aftrekken

De BTW die je als ondernemer zelf betaalt over zakelijke uitgaven kun je aftrekken als voorbelasting.

Ben je (deels) vrijgestelde ondernemer, of verkoop je vrijgestelde leveringen of diensten, dan is de BTW voor dat deel niet aftrekbaar.

Onze inbreng

Wanneer wij de administratie verwerken is de BTW-aangifte onderdeel van onze werkzaamheden. Wij letten op de correcte tarieftoepassingen, vrijstellingen en specifieke regels. Wij stellen de BTW-aangifte op. Je hoeft dan alleen nog maar te controleren en goed te keuren.