INKOMSTENBELASTING

Inkomstenbelasting?

In beginsel komt iedereen, die in Nederland woont en werkt, in aanmerking voor een aanslag inkomstenbelasting.

Toch krijgen in de praktijk massa's mensen nooit een aanslag inkomstenbelasting.

Dit doet zich met name voor bij werknemers die naast hun inkomen uit één dienstbetrekking geen ander inkomen, aftrekposten, of belast vermogen hebben. In dat geval kan de loonbelasting die door de werkgever op het loon wordt ingehouden (een zogenaamde voorheffing op de inkomstenbelasting) als eindheffing fungeren.

Boxenstelsel

De inkomstenbelasting kent een zogenaamd boxenstelsel, namelijk:

box 1: inkomen uit werk en woning;

box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang;

box 3: de vermogensrendementsheffing.

Aan de boxen zijn verschillende belastingtarieven en vrijstellingen gekoppeld.

Tussen de boxen bevinden zich harde scheidslijnen. Een inkomst of aftrekpost kan maar in één box tegelijk vallen.

Jaarlijks aangifte doen

Ondernemers moeten altijd aangifte doen. Bij particulieren hangt het van de persoonlijke omstandigheden af. 

Onze inbreng

Onze inbreng in dit proces is:

 1. het samenstellen van de (winst)aangifte inkomstenbelasting; 
 2. het geven van fiscale adviezen, indien daartoe aanleiding is.

Winstaangifte

Ondernemers doen een winstaangifte.

Een winstaangiffte is een aangifte inkomstenbelasting die uitgebreid is met aparte onderdelen betreffende de onderneming, zoals de balans en de resultatenrekening, alsook andere specifieke ondernemerszaken. In dezelfde aangifte worden ook uw privézaken verwerkt, bijvoorbeeld de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek.

Aftrekposten algemeen

Bekende aftrekposten zijn:

 • hypotheekrenteaftrek;
 • premies arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • premies oudedagsvoorzieningen;
 • alimentatiekosten
 • specifiek benoemde zorgkosten;
 • giften.

Aftrekposten ondernemer

Ondernemers kunnen nog recht hebben op:

 • zelfstandigen- en startersaftrek;
 • MKB-vrijstelling;
 • Investeringsaftrek;
 • aftrek voor de vorming van een fiscale oudedagsreserve.

Belastingpotje

Regelmatig wordt de vraag gesteld: "Hoeveel geld moet ik uit de winst reserveren voor inkomstenbelastingbelastingbetalingen?"

Een ogenschijnlijk simpele vraag die vooraf vaak lastig te beantwoorden is, omdat de hoogte van de belasting van veel factoren afhankelijk is, terwijl die factoren niet vooraf vaststaan. We hanteren daarom een vuistregel..

Met een bedrijfswinst tot € 50.000 per jaar is het doorgaans voldoende om 25% tot 30% van de winst te reserveren voor belasting.