VENNOOTSCHAPSBELASTING

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst van ondernemingen, die gedreven worden vanuit rechtspersonen, zoals bv’s, nv’s, cooperaties, maar soms ook stichtingen en verenigingen (alleen indien en voor zover zij een onderneming drijven)

Tarieven

De hoogste belastingtarieven van de vennootschaps-belasting zijn altijd lager dan de hoogste tarieven van de inkomstenbelasting. Maar wanneer je als aandeelhouder dividend uitkeert, wordt er ook weer belasting ingehouden. Per saldo hoeft een bv dan niet voordeliger uit te pakken. 

Daarnaast kent de inkomstenbelasting bepaalde aftrekposten voor ondernemers die de vennootschapsbelasting niet kent.

Kortom, het is altijd een kwestie van rekenen voor de individuele situatie wanneer een keuze voor de bv alleen gebaseerd is op het behalen van fiscale voordelen.

Rechtspersoonlijkheid

In het recht kennen we natuurlijke personen, zoals jij en ik, en rechtspersonen.

Een rechtspersoon lijkt op een natuurlijk persoon, doordat de rechtspersoon zelfstandig drager is van rechten en plichten.

Een rechtspersoon heeft ook een volledig afgescheiden vermogen. .

Een rechtspersoon is te vergelijken met een mens.. Zo kan een rechtspersoon erven, aangeklaagd worden en failliet gaan. 

Risico's afdekken

Niet alleen fiscale voordelen, maar vooral ook aansprakelijkheidsrisico's zijn vaak belangrijke redenen om een onderneming vanuit een rechtspersoon te voeren.

DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een persoon met twee petten op. Hij is tegelijk directeur en aandeelhouder van een bv of nv.

Een eenduidige definitie is er niet, omdat deze per wet kan verschillen.

Doorgaans betreft het de hoogste baas van de bv of nv die ook een groot deel van de aandelen bezit. 

Bijzondere aandacht

Het feit dat de DGA meerdere petten draagt, maakt het ook mogelijk dat hij de zaken zodanig regelt dat de belastingheffing gefrustreerd wordt.

De DGA mag zich daarom altijd verheugen in wat extra warme belangstelling van de Belastingdienst.