NIWO VERKLARING

NIWO/Eurovergunning

Wil je een transportbedrijf beginnen of overnemen, eigen rijder worden, als zzper aan de slag in het wegvervoer of een koeriersbedrijf beginnen?

De wet schrijft voor dat je dan over een communautaire vergunning moet beschikken. Ook wel Euro-vergunning of NIWO-vergunning genoemd.

Deze vergunning wordt verleend door de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Om voor de Euro-vergunning in aanmerking te komen stelt de wet (en dus de NIWO) vier eisen. Zie hiervoor: www.niwo.nl

Eén van de eisen betreft de financiële draagkracht.

  Kredietwaardigheid

  Je bent kredietwaardig als je over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming.

  Je moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als je één voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat je inzet. Dus stel: je hebt drie voertuigen dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen.

  Je kunt je kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een  vermogensopstelling, en een verklaring van een door het NIWO erkende deskundige. 

  Deskundigenonderzoek

  Het onderzoeksprotocol beschrijft wat met de verklaring van een deskundige wordt bedoeld en welke werkzaamheden van de deskundige worden verwacht om tot deze verklaring te kunnen komen.

  De NIWO accepteert alleen verklaringen van deskundigen die bij een van de drie hieronder genoemde  organisaties zijn aangesloten:

  • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
  • Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)
  • Register Belastingadviseurs (RB)

  Krijgsman Advies B.V. is gecertificeerd NOAB-lid en dus gerechtigd een NIWO verklaring af te geven. Vraag ons om een offerte!