BELASTINGADVIEZEN

Complex

Belastingwetgeving is complexe wetgeving, die bovendien voortdurend aan verandering onderhevig is.

Die veranderingen vloeien niet alleen voort uit het realiseren van bepaalde regeringsdoelen, maar veelal ook uit bepaalde ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen of de rechtspraak, dan wel uit internationale harmonisatie van belastingen en verdragen tussen landen.

Tijdig in actie komen

Aan veel (misbruik)wetgeving zijn termijnen gekoppeld; vaak van jaren. Het is daarom van belang om tijdig in actie te komen en processen in gang te zetten.

Daarnaast willen de zaken nog weleens anders lopen dan voorzienbaar was, waardoor de plannen bijgesteld moeten worden.

Onderdeel van goede belastingadvisering is het plegen van periodiek onderhoud. Hierbij worden de eerder genomen acties periodiek getoetst aan de huidige wetgeving en ontwikkelingen bij de persoon of de instantie voor wie de advisering geldt.

Onze inbreng

Geen standaardoplossingen, maar jouw filosofie, doelstelling en situatie vormen de uitgangspunten voor onze advisering.

Jouw beslissingen hebben gevolgen. Het is belangrijk dat je exact weet welke. Daarom beperken wij ons niet alleen tot het aandragen van mogelijkheden, maar streven wij ook naar volkomen heldere adviezen.