JAARRAPPORTAGE

Wat is het?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming over een bepaald boekjaar. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide.

Waarom doen we dit?

Waarom doen we zoveel moeite een jaarrekening samen te stellen? Alleen voor de bank, de Belastingdienst, of omdat het wettelijk moet?

Bezinningsmoment

Met een jaarrapportage creëer je in feite een bezinningsmoment aan het eind van een boekjaar, doorgaans 31 december.

Je kijkt naar je bezittingen en schulden. Je inventariseert, wat hebben we nog in huis? Je wikt en weegt......wat is het nog waard? Waar moeten we nog rekening mee houden? Misschien een voorziening treffen? Je rangschikt de inkomsten en uitgaven. Je vergelijkt met vorige jaren, interpreteert de ontwikkelingen en vraagt je af of je wel op de goede weg zit. Leidt al dat gezwoeg ergens toe?

Cijfers liegen niet......toch?

"Cijfers liegen niet!". Dat klopt. Maar er zijn ook verschillende "waarheden". Denk hierbij aan diverse methoden van waardering, of verschillen tussen commerciële en fiscale regels.

Niettemin bieden jouw cijfers inzicht in het financiële reilen en zeilen van jouw onderneming. Dus.....Wanneer je cijfers hebt, doe er dan wat mee! 

Goed ondernemerschap

Je kunt lessen trekken uit het verleden en beter sturing geven aan het heden. Dit zijn belangrijke elementen van van goed ondernemerschap..

Wij denken hier graag in mee!

Eén druk op de knop?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, rolt een jaarrekening niet met een druk op de knop uit een computersysteem. Een volgens de wettelijke regels opgestelde jaarrekening moet echt samengesteld worden. Het is een intensief proces. Hierbij kijken we naar:

  • Waarderingen en afschrijvingen;
  • Courantheid van voorraden en vorderingen;
  • Onderhanden werken en zaken die over het jaar heenlopen maar toegerekend moeten worden aan het betreffende boekjaar, of juist aan het volgende boekjaar;
  • Risico’s en het treffen van voorzieningen;
  • Afloopcontroles;
  • Controle van de omzet, inkopen en kosten;
  • Investeringen en recht op investeringsaftrek of andere regelingen;
  • Belastingberekeningen, toepassing kleine ondernemersregeling, e.d.

Uiteraard is dit niet voor elke onderneming gelijk. Bij kleine ondernemers kan het zo gepiept zijn, bij grotere of complexe zaken kan het proces dagen in beslag nemen. Wij werken met werkprogramma’s/checklists, zodat er niets vergeten kan worden.