RECHTSVORMEN / HERSTRUCTURERING

Rechtsvorm

Elke onderneming heeft een bepaalde rechtsvorm.

Een rechtsvorm is de juridische vorm (bakvorm) waarin jouw onderneming (de taart) zit.

De rechtsvorm bepaalt onder meer de (privé-) aansprakelijkheid voor schulden en belastingverplichtingen.

Rechtspersoonlijkheid

Er zijn 2 soorten rechtsvormen:

  • met rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld: de besloten vennootschap (B.V.), de coöperatie, de vereniging, de stichting.
  • zonder rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld: de eenmanszaak (waaronder de ZZP'er), vennootschap onder firma (V.O.F.), de maatschap.

Zelfstandig drager van rechten en plichten

Een rechtspersoon (een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid) is net als een mens, zelfstandig drager van rechten en plichten.

Zo kent een rechtspersoon een eigen vermogen dat afgescheiden is van het privévermogen van de ondernemer.

Herstructurering

Wanneer we spreken van herstructurering van een onderneming, kan er sprake zijn van:

  1. een interne verandering qua activiteiten (herpositionering), personeel, organisatie e.d., zonder aanpassing of verandering van de juridische structuur;

  2. een (fiscaal)juridische verandering.

Dikwijls lopen die twee vormen van herstructurering gelijk op.

Interne verandering

Bij alleen een inhoudelijke herstructurering liggen onze diensten vaak meer op het vlak van coaching en klankborden. Zie:

Het zwaartepunt van het herstructureringsproces ligt dan voornamelijk bij de organisatie zelf.

(Fiscaal-) juridische herstructurering

Bij een (fiscaal-) juridische herstructurering ligt het zwaartepunt van het herstructureringsproces voornamelijk bij ons.

Maar zoals eerder gemeld lopen die twee processen vaak samen op.

Verandering rechtsvorm

Het veranderen van rechtsvorm of een herstructurering kan tot een afrekening met de Belastingdienst leiden. Vraag ons daarom altijd eerst advies.

Fiscale afrekening

Bij een herstructurering kan een afrekening met de Belastingdienst aan de orde komen. Met name als er een belangenverschuiving plaatsvindt van goodwill en stille reserves.

Fiscale faciliteiten

Afhankelijk van de situatie bestaan er fiscale faciliteiten om die belangenverschuiving zonder (directe) fiscale afrekening te regelen.

Voorwaarden

Om misbruik te voorkomen, zijn aan die regelingen allerlei voorwaarden verbonden, waardoor de processen gecompliceerd kunnen zijn en het van belang is dat er sprake is van een goede begeleiding in deze trajecten. Doe een omzetting dus nooit, zonder goed advies van iemand die ter zake kundig is.

Onze inbreng

Wij bespreken met jou graag de voor- en nadelen van rechtsvormen of een herstructurering, waardoor je zelf een afgewogen keuze kunt maken.

Hieronder tref je een schematisch overzicht aan van rechtsvormen. (Bron: Kamer van Koophandel):