SCHENK- EN ERFBELASTING

Erven en Schenken

Je hebt over wat je verdiende al belasting betaald. Op vrijwel elke aankoop zit BTW. En als je schenkt of iets nalaat, staat de fiscus weer voor deur.

Weinig belastingen roepen zoveel weerstand op als schenk- en erfbelasting. En toch wordt in de praktijk relatief weinig aandacht besteed aan het plannen van nalatenschappen, terwijl we er allemaal mee te maken krijgen. 

Planning nalatenschap

Het tarief van de erfbelasting ligt tussen de 10 en 40%

De hoogte van de tarieven worden door twee zaken bepaald, namelijk:

  1. de hoogte van het bedrag;
  2. de relatie. met de overledene.

Daarnaast spelen vrijstellingen een belangrijke rol. De uiteindelijke heffing kan ook nul zijn!

Het hoeft niet altijd heel ingewikkeld te zijn. Met een beetje planning kun je al belasting besparen!

Vrijstellingen 2022

Erven

Afhankelijk van de relatie tot de overledene varieert de hoogte van de vrijstellingen. Bij partners praten we over € 680.645; bij kinderen bedraagt de vrijstelling € 21.559. Een enorm verschil. Reden temeer om aan planning te doen.

Overigens zijn ANBI's en SBBI's volledig vrijgesteld.

Schenken

Er bestaan twee belastingvrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen:

  • Een jaarlijkse belastingvrijstelling van € 5.677 per kind per jaar.
  • Een eenmalige belastingvrijstelling van € 27.231 per kind, wanneer het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Dit bedrag mag worden verhoogd tot      € 56.724 als het kind het geld gebruikt voor een studie die minimaal €20.000 per jaar kost (zonder de kosten van levensonderhoud tijdens de studietijd). Dit bedrag mag tot € 106.671 worden verhoogd als het kind het gebruikt voor de koop van een eigen woning of aflossing van de hypotheek op de eigen woning.

Eens gegeven blijft gegeven 

Je hebt een niet al te best pensioen, maar wel een eigen woning en je hebt een aardige spaarpot opgebouwd als aanvulling op het pensioen.

Die spaarpot kan echter wel een consequenties hebben voor een eigen bijdrage bij opname in een verzorgingsinstelling, of bij overlijden met betrekking tot de erfbelasting.

Maar ja....schenken aan de kinderen tast het doel van die spaarpot aan. Je kunt een gegeven cadeau immers niet meer terugvragen.

Schenken op papier?

Een mogelijke oplossing hiervoor is het schenken op papier.

Bij een schenking op papier leg je op papier vast dat je iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft.

Een papieren schenking moet wel vastgelegd worden in een notariële akte.

De kern van deze constructie is dat er een schenking plaatsvindt, waarna het geld onmiddellijk weer terug geleend wordt. Wil de fiscus deze overdracht als schenking erkennen, dan moet er jaarlijks ook daadwerkelijk 6% rente over de lening betaald worden aan de kinderen. Met het betalen van rente draag je min of meer ook vermogen over.