DIVIDEND- EN BRONBELASTING

Als je dividend uitkeert

Als je geld uit je B.V. wil opnemen, dan kan dat (buiten de verkoop van aandelen) op drie manieren, namelijk:

  • een onttrekking als loon;
  • een onttrekking als dividend;
  • een onttrekking als lening.

Een onttrekking als dividend kan in beginsel alleen wanneer er voldoende reserves zijn om uit te keren, maar fiscaal kan een onttrekking op zich al voldoende zijn om tot belastingheffing te komen.

Wanneer dividend wordt uitgekeerd, moet er meestal dividendbelasting worden ingehouden en afgedragen. 

Als je dividend ontvangt

Dividendbelasting is een zogenaamde voorheffing.

Wanneer je dividend ontvangt en er is dividendbelasting ingehouden, dan kun je als ontvanger-natuurlijk persoon die ingehouden dividendbelasting weer verrekenen met de inkomstenbelasting. Ben je een rechtspersoon, dan kun je die ingehouden dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting.

Aangifte doen

Een vennootschap die belast dividend uitkeert moet aangifte voor de dividendbelasting doen.

Dit gebeurt met een specifieke aangifte dividendbelasting.

Bronbelasting op renten en royalty's

De Wet bronbelasting is ingevoerd per 1 januari 2021. Het is een bronbelasting op bepaalde rente- en royaltybetalingen.

Deze bronbelasting kan van toepassing zijn op een rente- of royaltybetaling door een in Nederland gevestigd lichaam aan een gelieerd lichaam in een laag belastend land. de heffing kan ook van toepassing zijn op bepaalde misbruiksituaties.

Onze inbreng

Krijgsman Advies kan jou uitstekend ondersteunen met het doen van de aangiften.