Home » Over ons » Missie, visie, kernwaarden en manieren

ONZE MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN EN MANIEREN

Onze missie

Wij willen jou en jouw onderneming ondersteunen, adviseren en versterken op het gebied van de financiële administratie, belastingen en sociale verzekeringen, belangrijke bedrijfsbeslissingen en financiële privé-aangelegenheden.

In dat proces willen wij jou graag meer inzicht verschaffen in de effecten van jouw handelen, waardoor je beter in staat bent je doelen na te streven en te realiseren.

Onze visie 

Wij willen jouw beste partner in ondernemen zijn. 

Onze kernwaarden 

Dit zijn onze kernwaarden:

 • Kwaliteit
 • creativiteit
 • Respectvol
 • Ethisch en integer
 • Authenticiteit
 • Loyaliteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit

Onze manieren

Onze aanpak zal, afhankelijk van de opdracht of situatie, verschillen. Maar altijd spelen onze missie, visie en kernwaarden hierin een rol:

 • We gaan voor kwaliteit. Dat betaalt zich altijd terug!
 • We willen graag creatief zijn, maar we houden ons wel aan de wetgeving. Loyaliteit kent dus ook haar grenzen.
 • We gaan respectvol met jou en met elkaar om. We verwachten ook dat jij respectvol met ons omgaat.
 • In de verhouding met jou willen we ethisch en integer handelen, alsook onze verantwoordelijkheid nemen wanneer wij fouten maken.
 • We zijn zo flexibel als bamboe. Zo mogelijk buigen we ver mee; waar nodig tonen we karakter.