ONZE MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN EN MANIEREN

Onze missie

Wij willen jouw beste partner in ondernemen zijn. 

Onze visie 

Ondernemers hebben voortdurend te maken met een dicht begroeid woud aan regelgeving. Zonder voldoende specialistische kennis kun je gemakkelijk verdwalen in dat woud. Een goede gids is geen luxe. 

 

Daarnaast komen vragen op, of situaties voor, die specifieke kennis en ondersteuning  behoeven.

 

Krijgsman Advies is een goede gids en wij ondersteunenadviseren en versterken jou en jouw onderneming op het gebied van de financiële administratie, belastingen en sociale verzekeringen, belangrijke bedrijfsbeslissingen en financiële privé-aangelegenheden.

In dat proces verschaffen wij jou meer inzicht in de effecten van jouw handelen, waardoor je beter in staat bent je doelen na te streven en te realiseren.

Onze kernwaarden 

We zijn kundig en betrokken en streven naar een hoge mate van toegankelijkheid.

 

Hierbij spelen onze kernwaarden een belangrijke rol.

Denk hierbij aan:

 • Kwaliteit
 • Creativiteit
 • Loyaliteit
 • Respectvol, ethisch en integer handelen
 • Verantwoordelijkheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit

Onze manieren

Onze aanpak zal, afhankelijk van de opdracht of situatie, verschillen. Maar altijd spelen onze missie, visie en kernwaarden hierin een rol:

 • We gaan voor kwaliteit. Dat betaalt zich altijd terug!
 • We willen graag creatief zijn, maar we houden ons wel aan de wetgeving. Loyaliteit kent dus ook haar grenzen.
 • We gaan respectvol met jou en met elkaar om. We verwachten ook dat jij respectvol met ons omgaat.
 • In de verhouding met jou willen we ethisch en integer handelen, alsook onze verantwoordelijkheid nemen wanneer wij fouten maken.
 • We zijn zo flexibel als bamboe. Zo mogelijk buigen we ver mee; waar nodig tonen we karakter.