PERSONEEL / SALARISADMINISTRATIE

Personeel in dienst?

Je neemt personeel in dienst en wordt daarmee werkgever.

Aan het werkgeverschap kleven veel aspecten. Denk hierbij o.a. aan:

 • welke verplichtingen ga je aan en welke zaken moeten in de arbeidsovereen-komst vermeld worden?;
 • het voeren van een salarisadministratie;
 • het tijdig doen van aangiften en afdrachten aan belastingdienst en fondsen;
 • het naleven van CAO- en branchespecifieke regels;
 • de toepassing van ARBO-wetgeving;
 • het hanteren van de werkkostenregeling;
 • de toepassing van premiedifferentiatie;
 • het uitvoeren van arbeidsrechtelijke bepalingen. Wat mag wel, wat kan niet;
 • het afsluiten van specifieke verzekeringen;
 • het houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken;
 • de werkgeversaansprakelijkheid die ineens kan opspelen.

Kortom, er komt veel bij kijken. Grotere organisaties hebben niet voor niets een aparte afdeling voor personeelszaken.

Salarisadministratie

Voor uw betaalde krachten bent u verplicht een salarisadministratie te voeren.

  Dit is echt specialistenwerk en vergt specifieke en actuele kennis van de fiscale en sociale verzekeringswetgeving en de geldende arbeidsvoorwaarden.

  Onze inbreng

  Wij hebben ruime kennis en ervaring met het verzorgen van salarisadministraties en functioneren als vraagbaak voor onze klanten.

  Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verzorgen:

  • het voeren van de salarisadministratie;
  • het verzorgen en indienen van de aangiften loonheffing;
  • het verzorgen en indienen van de aangiftes bij diverse fondsen;
  • het verzorgen van het benodigde jaarwerk;
  • het  aanleveren van de betaalbestanden.

  Deze reguliere werkzaamheden verrichten we op basis van vaste tarieven. Zie toelichting in rechterkolom.

  Daarnaast kunnen we zorg dragen voor de:

  • arbeidsovereenkomsten;
  • het maken van proefberekeningen;
  • berekenen van (belastingvrije) vergoedingen en verstrekkingen;
  • informatie over de totale werkgeverskosten;
  • advisering op het gebied van allerlei personeelszaken.

  Deze buiten-reguliere werkzaamheden worden op basis van de werkelijk bestede tijd in rekening gebracht.

  Eigen portal voor werknemer

  Uw werknemer krijgt digitaal toegang tot zijn eigen gegevens, salarisspecificaties, jaaropgaven e.d.

  Zelf doen?

  Er zijn softwareleveranciers, die doen voorkomen dat je het zelf ook kunt.

  Dit is nog enigszins denkbaar in gevallen waarbij je alleen de gegevens hoeft in te voeren en het werk feitelijk elders gedaan wordt.

  Maar zonder enige basiskennis gaat het zeker fout.

  Wees dus verstandig en besteedt dit uit aan deskundigen!

  Vaste tarieven

  Wij brengen een vast tarief in rekening voor het verzorgen van de  salarisadministratie.

  Voor een periodieke loonberekening vragen wij € 15,00 excl. BTW per berekening per werknemer.

  In januari van elk jaar of bij indiensttreding wordt een vast basistarief van € 17,50 per werknemer extra in rekening gebracht voor inrichtingswerkzaamheden en het door-voeren van wettelijke en andere wijzigingen.

  Afhankelijk van de totale omvang wordt bij nieuwe klanten eenmalig een tarief in rekening gebracht voor de inrichting van een nieuwe salarisadministratie.

  Voor de variabele werkzaamheden geldt het gangbare uurtarief.

  Informatieve websites